Kontakt

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez nas produktów i rozwiązań prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

IntegraKom Sp. z o. o.

ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
Tel.: +48 (22) 617 57 67
Fax.: +48 (22) 617 82 06

Zarząd - Prezes Andrzej Świniarski   as@integrakom.pl
Dział Handlowy zapytania@integrakom.pl
Dział Serwisu   serwis@integrakom.pl
Administracja biuro@integrakom.pl


Integrakom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000215793.

Zarząd: Andrzej Jaszczyk, Andrzej Świniarski.
Kapitał zakładowy: 250 000 zł.
NIP: 521-28-73-735

ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1025 1000 0022 0637 8628